Testimonials

Sertifikalarımız

 • EPAL

  EPAL Lisansı

 • ISPM15

  ISPM15 Sertifikası

 • ISO 9001

  ISO 9001 - Kalite Yönetim Sistemleri

 • Çevre Yönetim Sistemi

  ISO 14001 - Çevre Yönetim Sistemi

 • İş Sağlığı ve Güvenliği

  OHSAS 18001 - İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Sanayi Sicil

  Sanayi Sicil Belgesi

004 Uluslararası Demiryolları Birliği (International Union of Railways) tarafından onaylaması yapılan ve DIN 15146'da tarifini bulan Uluslararsı yaygın kullanımı 80x120 cm ölçülerinde standart bir palettir. Genel üretim ve kabul şartları UIC 435-2 talimatnamesinde temel olarak verilmiştir. Buna göre paletin dış ölçüleri 800x1200 -0+3 mm hassasiyetindedir.

Tahtada kullanılması gereken ahşap malzeme ölçüleri max. %22 nem oranında geçerli olan değerlerdir. EUR Palet olarak da bilinen paletin montajında kullanılan çivinin cinsinden, montajlama koordinatlarına kadar paletin dayanıklılığı maksimum düzeye çıkartacak özelliklerdedir.

Paletlerin üretibilmesi yetki dahilinde olup, kalite kontrolü uluslararası gözetim şirketleri tarafından denetlenmektedir.
Euro Palet'in en önemli özelliği çevreci olması olup, sonuçta tekrarlı ve tamir edilerek kullanılabilmesi nedeniyle maliyeti de düşüktür. Standart olması heryerde ve her sektörde kullanılabilmesine olanak verdiğinden, toplanarak daha ucuz bir bedelle tekrar satışa sunulabilmektedir
 

004 Tüm palet üretim süreci, siz müşterilerimizin daha kaliteli ürünlere sahip olması için sertifikalandırılmıştır.

ISPM 15 Sertifikası

ISPM15 palet gibi bir ahşap ambalajda hiç bir zararlı organizmanın yada larvasının barındırılmadığından emin olunabilmesi için verilmiş belgedir. ISPM 15 işlemi için uygun olan iki yöntem vardır.
ISIL IŞLEM : Paletin iç ısısınınen az 56 C° ye yükseltilerek min. 30 dakika bekletilmesi
FUMIGASYON işlemi:Metil bromide kullanılarak ONALTI saat fumige işlemine tabi tutulması
Maliyet hesabına göre her iki yöntemden birisi veya ikisi birden paletlere uygulanabilir Biz Gencer Ambalaj_palet üreticisi olarak paletlerimizin tamamen güvenli ve ISPM 15 standartlarına uygun olduğunu kanıtlamak durumundayız. Uygun olmayan paletlerin üretimi ve müşteriye ulaştırılması şirket prensiplerimize uygun değildir.
ISPM 15 sistemine geçiş tarihi olarak Ocak 2004 tarihi tespit edilmiştir.
 

ISPM 15 STANDARDI NEDİR?

Türkiye'nin de üye olduğu IPPC (Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu) Genel Kurulunun 2002'de kabul ettiği, ülkelerarası ticarette ahşap ambalaj malzemeleri(palet gibi) kullanımını düzenleyen sistemdir. ISPM 15
 

ISPM 15 STANDARDININ KAPSAMI NEDİR?

ISPM 15 'e göre üretile paletlerimiz (kalınlığı 6 mm.den az olanlar hariç olmak üzere, palet, sandık, kasa, takoz vb.) işlemden geçirilmiş (ısıl işlem veya metil bromür fümigasyonu) ve mühürlenmiş olmalıdır. Isıl işlem veya metil bromür fümigasyonu ile mühürleme sadece bazı yetkili firmalar tarafından yapılır.
 

ISPM 15 STANDARDININ KULLANILMASINDA SORUMLULUK

Standardın uygulanması üye ülkelerin mesuliyetinde olup, bazı mevzuat değişiklikleri ile ithalat veya ihracat yapan şirketlere ek mesuliyetler getirmektedir. İhracatçı ülkenin mesuliyeti, ısıl işlem veya metil bromür fümigasyonu ve bu işlem ile ilgili uluslararası onaylı olan işaretlemeyi yapma yetkisinin verilmesini sağlayan mevzuatı bildirmek ve uygulamaktır. İhracatçının mesuliyeti, ihraç edilen paletlerde kullanılan ahşap malzemenin, ISPM 15 standardının mührünü taşımasını sağlamaktır. İthalatçının mesuliyeti, ithal edilen paletlerde kullanılan ahşap ambalaj malzemesinin ISPM 15 standardının mührünü taşımasını talep etmek; İthalatçı ülkenin mesuliyeti, ülkesine giren paletlerde ISPM 15 standardı mührünü aramaktır. FAKAT, uygulama bakımından tüm yük İHRACATÇI üzerindedir.
 

ISPM 15 STANDARDININ NE ZAMAN UYGULANMAYA BAŞLANDI?

Konvensiyona dahil ülkeler, 01.01.2004'den itibaren ISPM 15 standardını uygulama sorumluluğunu taşımakla birlikte, hem kamu otoritelerinin hem de sektörlerin ihtiyaç duydukları hazırlıkları tamamlayamaması gibi nedenlerle, uluslararası ticaretin negatif yönde etkilenmesini önlemek için, bir çok ülke ithalat işlemlerinde standardın şart ve eksiksiz uygulanma tarihlerinde çeşitli ertelemelere gitmektedir. Bu nedenle ihracatcılarımızın, paletlerini gönderdikleri ithalatçı ülkelerin ISPM 15 standardını uygulama tarihlerine ilişkin güncel ve resmi bilgiler için ilgili ülkelerin kamu otoritelerinden bilgi alması gereklidir.. IPPC ülkelerinin uygulamaya dair iriletişim noktaları ve bunların adres bilgilerini (Telefon, Fax, E-Mail Adresleri) ülkelerin uygulamaları, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından sürekli olarak takibi yapılmaktadır. Elde edilen bilgiler Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün web sayfalarından takip edilebilmektedir. Fakat ihracatçılarımızın bir sorunla karşılaşmamaları için yüklemesi yapılan paletlerin müşteriye ulaşma tarihi hesaplanmak suretiyle ithalatçı ülkenin ISPM 15 standardına ilişkin güncel bilgileri ithalatçı firma veya IPPC (Uluslararası Bitki Koruma Konvansiyonu) aracılığıyla kontrol edilmelidir.
 

TÜRKİYE’DE ISPM 15

Türkiye, 04 Mayıs 2004 tarih 25452 sayılı Resmi Gazetede yayınlan “ Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik” ile mühürleme işlem yetkisini vermeye başlamış, ama en son 30 Aralık 2004 tarih ve 25686 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişiklikle, ithalatta ISPM 15 standardının aranmasını 01 Ocak 2006 tarihine ertelemiştir. Gencer Ambalaj-Palet ithalat işlemleri de bu sürece dahildir.
 

TÜRK İHRACATÇISI DURUMU

İhraç edilecek paletlerin paketlenmesinde ve ambalajlanmasında ahşap ambalaj malzemesi (palet, sandık, kasa, takoz, v.b.) kullanan Gencer Ambalaj-Palet üreticisi, paletlerin varış noktasında geçerli olan şartlara uymak zorunda olduklarından, ithalatçı firma ile ISPM 15 standardının uygulama tarihleri ile varsa ek önlemlerin nasıl olacağını öğrenebilirler. Bu konuda çeşitli kurumların web sitelerinde ilan ettikleri uygulama tarihlerine ilişkin verilerin, ilgili firma aracılığı ile teyit edilmesi uygun olacaktır. ISPM 15 Standardına uygun palet kullanmak durumunda olan ihracatçı firmalarımız, kullanacakları palet malzemesini işlem yapmaya yetkili firmalardan temin edebilir veya kendileri yetki alarak üretebilirler. Yetkili firmalara ilişkin güncel liste, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünden elde edilebilir.
 

ISPM 15 İŞARETLEME YETKİSİ ALMAK

Bu yetki, uygulama yapmaya yetkin firmalara anlaşmaya taraf ülkelerin kamu otoritelerince verilir. Türkiye'de uygulama yapma ve işaretleme lisanslarını, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından verilir. İşlem yapma ve işaretleme yetkisiiçin 04 Mayıs 2004 tarih 25452 sayılı Resmi Gazetede yayınlan “ Bitki Sağlığı Önlemlerine Yönelik Ambalaj Malzemelerinin İşaretlenmesi Hakkında Yönetmelik” şartlarını taşıyan firmaların, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. İlgili müdürlüğün incelemelerine müteakip, yerinde yapılacak inceleme raporu sonrası varılan değerlendirme sonucu yeterli kabul edilen palet firmalarına, işlem yapma ve işaretleme yetkisi verilmektedir.
 

AVRUPA BİRLİĞİ NASIL UYGULUYOR?

Avrupa Birliği, 5 Ekim 2004 tarih ve 2004/102/EC sayılı yasa (6.10.2004 tarihli AB resmi gazetesi) ile 8 Mayıs 2000 tarih ve 2000/29/EC sayılı yasa(10.07.2000 tarihli AB resmi gazetesi) değiştirerek ISPM 15 standardıyla uyumlulaştırmış ve 1 Mart 2005 uygulama tarihi olarak belirlemiştir. Bu değişiklik, ISPM 15 standardının kabul edilmesi onaylanmış, ek olarak palet malzemesinin kabuğu soyulmuş (debarked round wood) olması şartı kabul edilmiştir. Son olarak 28 Şubat 2005 tarih ve 2005/15/EC sayılı yasa (02.3.2005 tarihli AB resmi gazetesi) ile palet malzemesinin kabuğu soyulmuş (debarked round wood) olması şartı için işlem tarihi 1 Mart 2006 olarak belirlenmiş, ISPM 15 işaretinin aranması için konulan son tarih olan 1 Mart 2005 değiştirilmemiştir.

004 Tüm palet üretim süreci, siz müşterilerimizin daha kaliteli ürünlere sahip olması için sertifikalandırılmıştır.
ISO'nun tanımı : ISO world organisation for standardizasyon' un kısa yazılışıdır, yani uluslararası standardizasyon örgütünün oluşturduğu bir kalite yönetim sistemidir. ISO 9001 Belgesi ise Gencer Ambalaj-Palet'in ve diğer tüm sertifika sahibi kuruluşların, ürün veya hizmetlerinin uluslararası kabul görmüş bir yönetim modeline uygun olarak hizmet verilen bir yönetim şeklinin sonucunda ortaya konduğu ve dolayısı ile kuruluşun ürün ve hizmet kalitesinin sürekliliğinin sağlanabileceğinin bir güvencesini belirler.
 

Çam Palet

ISO-9001 ise etkili bir kalite yönetim modeli tanımlayan bir sistemdir. Belge Gencer Ambalaj-Palet ürün ve hizmetlerinin intenational kabul görmüş bir kaliteye uygun olarak üretildiğini gösterir. Merkezi İsviçre’nin Cenevre kentinde yer alan ve 90’dan fazla ülkenin üye olduğu Uluslararası standartlaştırma Örgütü (International Organization of standardization–IOS) tarafından geliştirilmiştir. Belgelendirme şirketlerini yetkilendirme üye ülkelerin akreditasyon sahibi kuruluşlarına verilmiştir. Türkiye’deki akreditasyon yetkisi TÜRKAK'a verilmiştir.
ISO 9001 Nedir? : Kalite Yönetiminin oluşturulmasında uygulanması gereken şartların belirtildiği ve belgelendirme denetimine tabi olan standarttır.
 

Palet

- Kuruluşta kalite sürekliliğini,
- Kar, verim ve pazar payının artmasını,
- İyi bir yönetim modelini,
- Palet maliyetinin düşmesini,
- Çalışanların da yararını gözetmeyi,
- iyi bir iç iletişim sistemini,
- Palet geri dönüşüm ve takip sistemini,
- İade edilen palet sayısının düşürülmesini,
- Müşteri şikayetlerinin azalması, talebin artmasını sağlayan,
- Ulusal ve uluslararası düzeyde uygulanabilen bir yönetim sistemi modelidir.

ISO 9001 Kullanımı; çok sayıda müşteri tarafından talep edilmektedir. Bu belge yalnız başına Gencer Ambalaj-Palet'e bir pazar avantajı sağlayacaktır. Ancak bu fayda daha önce de değinildiği gibi kısa vadelidir. ISO9001 pazar avantajı dışında, kuruluşunuza bir sürekli iyileştirme mekanizması ve disiplini kazandırır. Ancak belgenin alınması kusursuzluğu başardığınız anlamına gelmez. ISO 9001 belgeli bir kuruluşta her problem bir iyileştirme fırsatı olarak görülür. Problemin bir daha tekrarlanmamasını sağlamak, çözümünden daha önemlidir.